DỰ ÁN CLIDEV

ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

XUÂN MAI - CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI

https://www.clidev-vnuf.edu.vn/

Dự án Clidev tổ chức các buổi Hội thảo

Được sự đồng ý của Trường Đại học Lâm nghiệp, dự án tăng cương giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Myanmar và Việt Nam (CLIDEV) đã tiến hành tổ chức một số buổi Hội thảo nhằm công bố kết quả xây dựng dự án, triển khai bước đầu về tổ chức và các hoạt động của dự án tại trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021, đồng thời định hướng việc tổ chức thực hiện các hoạt động dự án năm 2022 theo kế hoach của dự án.

Thời gian: Năm 2021, Địa điểm: Phòng họp E, nhà A3, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Chi tiết về nội dung và hình ảnh về Hội thảo xin click vào đây!

Triển khai các hoạt động của dự án

Được sự đồng ý của Trường Đại học Lâm nghiệp, dự án tăng cương giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Myanmar và Việt Nam (CLIDEV) đã tiến hành các hoạt động như phỏng vấn lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng ban, khoa và các giảng viên tham gia giảng dậy để lấy các thông tin cần thiết cung cấp cho dự án.

Giới thiệu về dự án Clidev

Dự án CLIDEV về Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Myanmar và Việt Nam đã nhận được tài trợ 4 năm của HEI ICI từ Bộ Ngoại giao Phần Lan. Dự án là sự hợp tác giữa sáu đối tác: Đại học Helsinki (điều phối viên) và Đại học Khoa học Ứng dụng Laurea (Phần Lan); Đại học Nông nghiệp Yezin và Đại học Lâm nghiệp và Khoa học Môi trường (Myanmar); Đại học Huế và Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (Việt Nam). Dự án nhằm mục đích trao quyền ngày càng nhiều học sinh có kiến thức và kỹ năng về biến đổi khí hậu được cải thiện để đóng góp tích cực cho các nhu cầu của xã hội.

Chi tiết xem thêm tại đây!

Quyết định thành lập ban chỉ đạo dự án

Sau khi nhận được sự đồng ý của ban chỉ đạo dự án, dựa trên đề xuất của điều phối viên, Trường Đại học lâm nghiệp đã ra quyết định thành lập nhóm nghiên cứu tham gia các hoạt động của dự án của Trường vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Các thành viên bao gồm như sau: Ông Bùi Thế Đồi (Trưởng nhóm), Ông Đỗ Anh Tuân (Điều phối viên), Ông Bùi Mạnh Hưng (Thành viên), Ông Trần Tuấn Việt (Thành viên), Ông Hoàng Văn Sâm (Thành viên), Ông Nguyễn Hải Hòa (Thành viên).

Chi tiết xem tại đây!

Liên hệ với nhóm dự án

Các đối tác trong và ngoài ngước có thể liên hệ với các thành viên trong dự án thông qua nhiều kênh liên lạc như điện thoại, zalo, facebook, email, website... Chi tiết thông tin liên hệ xem trong link dưới đây.

Chi tiết xem tại đây!